Borssele III & IV Offshore Wind Farm, NL, 2022 4 v1 Borssele header mobiel
“In de laatste maanden is er iets meer rust op de financiële markten”

Zeer bewogen beleggingsjaar

De oorlog in Oekraïne bepaalt een groot deel van de wereldeconomie die nog aan het bijkomen was van twee coronajaren.

01
Financiële markten

Als gevolg van acties van centrale banken zijn vooral de eerste negen maanden van het jaar negatief voor de financiële markten. Met hevig schommelende koersbewegingen. In de laatste drie maanden is er iets meer rust. Kapitaalmarkten vertrouwen er steeds meer op dat de inflatie zijn hoogtepunt heeft bereikt.

02
Ongekend snelle stijging rente

Door de oplopende inflatiecijfers grijpen centrale banken in met ongekende verhogingen van de beleidsrente. Niet alleen in Europa loopt de inflatie snel op, maar ook in Amerika en andere delen van de wereld. Het doel van deze renteverhogingen is het afremmen van de economie met de hoop de inflatie te beteugelen. Na een jarenlange daling van de rente stijgt de rente in 2022 met hoge snelheid.

Charging mobiel
“Pensioenfonds behaalt een beleggingsresultaat van -19% maar presteert 0,3% beter dan benchmark”
03
Positief voor de dekkingsgraad

Eind 2022 staat de 20-jaars euro swap rente weer op het niveau van 2013. Een stijging van de rente is over het algemeen slecht nieuws voor beleggingen in aandelen, maar goed nieuws voor de verplichtingen van een pensioenfonds. Bij een hogere rente hoeven pensioenfondsen een minder hoge geldbuffer aan te houden. In 2022 is de dekkingsgraad van het pensioenfonds, ondanks het zeer uitdagende beleggingsjaar, dan ook toegenomen.

04
Nagenoeg alle beleggingscategorieën in het rood

Door de geopolitieke en economische ontwikkelingen is 2022 een bewogen jaar. Nagenoeg alle beleggingscategorieën eindigen in het rood. Daardoor sluit pensioenfonds SSPF het jaar af met een negatief rendement van -19,0% ( €-6.236 miljoen). Desalniettemin doet het pensioenfonds het 0,3% beter dan de benchmark.

05
Resultaten per deelportefeuille 

Resultaten Return-Seeking Assets (RSA) portefeuille
Ook de deelportefeuille RSA - met beleggingen in verschillende categorieën - behaalt een negatief rendement van -9,3%. Het doel van RSA is het behalen van rendement op een gecontroleerde manier, waarbij er veel aandacht uitgaat naar het spreiden van risico’s. Door gespreid te beleggen in verschillende beleggingscategorieën presteert de portefeuille aanzienlijk beter dan een portefeuille enkel bestaande uit aandelenbeleggingen. Dit is voornamelijk te danken aan de positievere rendementen op de categorieën: Vastgoed (+4,6%), Hedgefondsen (+2,3%) en Private Equity (-4,4%). In 2022 presteerde RSA een stuk beter dan de benchmark en behaalde een outperformance van 0,5%.

Resultaten Matching portefeuille
Deze portefeuille, bedoeld om een deel van de rente- en inflatiebewegingen af te dekken, behaalt eveneens een negatief rendement. Door de ongekende stijging van de rente verliest deze portefeuille €-3.377 miljoen.

Resultaten Liquidity & Investment Grade assets portefeuille
De portefeuille Liquidity & Investment Grade assets heeft als oogmerk een gematigd rendement te behalen boven de risicovrije rente. De portefeuille is gevoelig voor rentebewegingen en om die reden is 2022 dan ook een lastig jaar. De portefeuille behaalt een negatief rendement van -9,6% maar heeft het daarmee beter gedaan dan de benchmark.

Onderstaande tabel geeft het vermogen en het rendement weer van de beleggingsportefeuille van SSPF[1]. In de tabel wordt de totale portefeuille onderverdeeld in drie deelportefeuilles en worden de behaalde rendementen vergeleken met de door het bestuur vastgestelde benchmarks. 

[1] Hierin zijn de derivaten per beleggingscategorie verwerkt. Derivaten worden in de jaarrekening, die gebaseerd zijn op verslaggevingsregels uit Titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en International Financial Reporting Standards (IFRS) als separate balanspost gepresenteerd, waarbij ‘vorderingen’ niet worden gesaldeerd. Hierdoor wijkt de vermogenssamenstelling in onderstaande tabel af van de presentatie in de jaarrekening.